Plusgroep informatie

Plusgroep informatie

De plusgroep wordt gevormd door kinderen die op de CITO toetsen rekenen en begrijpend lezen minimaal twee keer achtereen een vaardigheidsscore hebben gehaald op niveau I, of kinderen waarvan middels een onderzoek is aangetoond dat zij over een IQ van hoger dan 130 beschikken.

Het doel van de plusgroep is:

  • uitdaging bieden.
  • ontwikkelen van een hoger niveau van denken aansluitend bij de belevingswereld van de kinderen.
  • bieden van leerstof waarbij de kinderen meer inspanning moeten verrichten om tegemoet te komen aan hun gevoel van competentie en zij leren accepteren dat er inspanning nodig is om te slagen.

Een keer in de week komen de kinderen van de plusgroep bij elkaar en krijgen ze een nieuwe opdracht. De opdrachten voeren ze in de klas uit.


 

 

 

 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl